HVAD ER HÅRBØLLEHUSET
Hårbøllehuset er samlingsted for Hårbølle Bys beboereog alle andre rundt om på Møn ogi Danmarks lille land, der har lyst til at være med.
og det er jo "Møns Kulturhus" Huset rummer bl. a. foreningslokaler for HOB Hårbølle og omegns beboerforening. En aktiv forening bag de mange aktiviteter i byen.

Her sker bl.a.:

SommerCafe hele sommeren i skolernes sommerferie.
Åbent hver dag fra 12 - 17. (lukket mandage)

Café Måske åbent hver lørdag fra 11-14 resten af året med frivillig arbejdskraft.

Koncerter og foredrag -Udstillinger -Fredagsmiddage -hyggelige loppemarkeder -Fastelavns- og jule og andre af årets traditionerne holdes i hævd her.

Huset kan lejes af medlemmer og det til favorable priser. Det er udstyret med topmoderne godkendt køkken, fine toilettet, service til mindst 40 personer.

Men herunder vil vi beskrive forskellig funktioner.

BESTYRELSEN PR. 22.3.2024


Formand Sine Kaas Nielsen, 23 36 02 83
Næstformand, Nina Vrang, 61 36 07 77

Kasserer,  Rita Nielsen, 60 67 11 72
Webmaster, Johnni Buch, 51 23 50 68 

Annesofie Jønsson, 22 46 02 56

Ida Holst, 51 89 06 93,

Bart Deerenberg
Suppleant 
Vivian Negendahl

Mail til HOB sendes til 

info@harbollehuset.dk

Vedtægter for HOB

Bestyrelsen mødes ca. 1 gang månedligt. 

 
Bestyrelsesmøde 16.1.2024 Referat  

Bestyrelsesmøde 20.2.24 Referat

11. juni 19.30 læs REFERATET

Generalforsamling 23.3.2024

14.5.2024 kl. 19.30 se referatet

MØDERNE ER ÅBNE FOR  MEDLEMMER. 

Bestyrelsesmøde 23.4.24 Referat

NÆSTE MØDE

27.8.2024 KL. 19.30.

Vi har et arkiv med referater helt tilbage til 2004, hvor foreningen blev startet.

Referater fra 2004 til 2011 kan læses her

Referater fra 19,3.23 - 9.11.23 kan læses GAMLE REFERATER


Referater fra 2012 til 19.3. skal lige sorteres og lægges op.

Der findes også masser af materiale fra tiden der er gået. Kan fås ved henvendelse.

CAFÉ MÅSKE

Siden 2005 har der så godt som hver lørdag fra kl. 11 - 14 været åbent i Café Måske". Her kan medlemmerne komme og købe en kop kaffe og et stykke hjemmelavet kage, brød eller andet, som de frivillige medlemmer af HOB nu finder på. Det er hidtil lykkedes at finde cafeværter til (næsten) alle lørdage.

STORT og småt ….bliver udvekslet, vendt, drejet og diskuteret.
Dagens avisoverskrifter, fuglene i haven, forårets komme, børnehave, børn og børnebørn, boligpriser, bogbussen, bytteobjekter, buler og biltrafik i byen. Verdenssituationen! Onsdagssuppe, fredagsmiddag, farven på himlen. Dark Sky, sort sol, cykeltur i skoven.
Alt sammen på en helt tilfældig og dejlig lørdag i Café Måske, som året rundt er et samlingspunkt for Hårbølle og omegns beboere. Skriv til cafepasser@harbollehuset.dk hvis du kan være vært en lørdag.   

UDSTILLINGSGRUPPEN
Vores intensioner, er at fortsætte det arbejdet med kunst og kultur udstillinger i HOB som det tidligere kunstudvalg har lagt grunden ti,l for over 10 år siden.

Udstillingsfaciliteterne i HOBs bygninger er en væsentlig del af Hårbøllehusets kulturelle muligheder. Udstillingerne med åbne ferniseringer har derfor gennem årene i sig selv været vigtige bidrag til husets og Vestmøns nutidige kulturliv.

Det ønsker vi at fortsætte og udvikle, med skiftende udstillinger, som på forskellig vis har en lokal tilknytning.

Udstillingerne kan omfatte billedkunst, skulptur, design, arkitektur, måske videnskabelige eller historiske indslag

Det er for os vigtigt, at udstillingerne fortsat kan være skiftende kunstneriske kommentarer til de aktiviteter der iøvrigt foregår lokalt og i huset.

Koncerter, foredrag, litteratur, film og skuespil, skal kunne virke sammen med udstillingerne. Fester og børnearrangementer hører med til husets kulturforståelse, ligesom det stadig skal kunne være et sted, åbent for at samles om fælles sociale og undervisningsmæssige begivenheder.

De sidste 10-15 års erfaringer har vist, at der er en mulig og værdifuld brug af huset på denne måde. Man kan se udstillingsfunktionen som en lim, der med til at skabe Hårbøllehusets identitet. Den vil vi gerne støtte.

Vi har lagt en plan med en åbningsudstilling udstilling om husets udstillings og koncert begivenheder belyst med  plakater fra hele perioden.(ca 100 stk). Plakater hvor nogle i sig selv er kunstneriske udsagn. Dernæst Planer for en udstilling hvor gruppen får lejlighed til at vise egne synspunkter og principper, for herefter at starte en med skiftende udstillinger med 3-4  om foråret, en sommerudstilling som ligesom sommercafeen især er rettet mod sommergæster og turister, og en 3-4 efterårsudstillinger. En december juleudstilling, der tegner årets udstillinger er en tidligere ide som vi håber at kunne genbruge.


For HOBs udstillingsgruppe, Ulla, Torben, Leo Scherfig og Ole.


Du kan skrive til udstillingsgruppen på mail:

udstillingsgruppen@harbollehuset.dk


Mål på udstillingslokalet. 


HVEM EJER HÅRBØLLEHUSET


DEN LEVENDE LANDSBY

Den levende landsby har en bestyrelse. De vælges på generalforsamlingen,
der afholdes hvert år i maj måned.  Aps’et står for selve driften af huset. 


Vil du vide mere?  Henvend dig til Joachim Malling joachim@malling.me 

ÅRSRAPPORT 2022

Vedtægter "Den levende landsby"

MEDLEMSSKAB
Du kan også blive medlem af Hårbøllehuset og få del i et godt fællesskab. Se hvordan du bliver medlem


LIDT MERE OM HUSET OG AKTIVITETERNE HER.