MEDLEMSSKAB


HOB er en kulturel forening, som drives helt og holdent for private midler. Foreningen har klaret sig langt hen ad vejen for private midler. På det seneste er der modtaget bidrag fra Fanefjord Sparekasses Fond og Vordingborg Kommune. Og tak for det.

Økonomien hænger sammen via diverse indtægter i huset fra Sommercafeen, Lørdagscafeer, udlejning, arrangementer og ikke mindst via medlemskontingenter.


Hvis du vil være medlem af HOB skal du sende en mail til Ida Holst på email: medlemsskab@harbollehuset.dk
Så vil du høre fra os  snart herefter. 


Kontingent kan betales således. 


  1. Netindbetaling til konto i Møns Bank:  0644-1031066. VIGTIGT: skriv jeres navn som meddelelse til modtager ved netoverførslen (ellers bliver I ikke registreret som medlem). Ingen kontanter til banken, da der opkræves 40 kr. i gebyr. 

  2. MOBILE PAY til 53920. (jo det er rigtigt 5 cifre Også her er det vigtigt at I noterer navnet i bemærkningslinien, så vi kan krydse af ud for det rigtige navn). 

Kontingent for hele 2023 er:  500 kr. for en husstand og 250 kr. for en person. - Og I er selvfølgelig meget velkomne til at donere et større beløb, som går ubeskåret til drift af Hårbøllehuset. Håber I ta'r vel imod een af disse betalingsmuligheder. Er I i tvivl, så kontakt endelig undertegnede.

 

med venlig hilsen  

Hårbølle- og Omegns Beboerforening

Rita Nielsen, kasserer tlf. 60671172


PS!! Hvis I ikke ønsker at være medlemmer mere, så send venligst en meddelelse herom, så vi kan få ajourført vore lister og ikke mere sender beskeder til jer. Og det letter arbejdet betydeligt.