HÅRBØLLEHUSET

fævejen 3

2020 01 29 1

 

HOB’s Bestyrelsesmøde den 15. august 2019 kl. 19.30

Bestyrelsesmøde i Hob den 15. august 2019

DAGSORDEN

1. Valg af referant

2. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer, herunder

    1. Sommercaféen
    2. Udlejningsgruppen
    3. Sociologmøde den 17. august

2. Indkomne forslag, herunder punkter skubbet fra sidste møde

a. Sommercafé, hvad skal der ske fremover?

b. Skal HOB-Huset have en Musikgruppe?

c.  Skal HOB-Huset have en Ungdomsklub? (4-H, Hesteriget)

d. Årshjul v. Katrine

3. Økonomi

a. Status v. Rita

4. Fastsættelse af dato for næste møde

5. Eventuelt