HÅRBØLLEHUSET

Tilmeld dig ugentligt nyhedsbrev.

* obligatorisk
*
 

Vejrudsigten

Tilrettet referat fra HOB bestyrelsesmøde 22. august 2017 kl 19-21.

Til stede: Anne, Rita, Ida, Johnni, Bent, John, Kristina, Torben.
 

 1. Gennemgang af referat fra sidste møde.

  Referatet godkendt.

 2. Valg af Referent. Torben.

 3. Meddelelser fra Bestyrelsen.
  3.1.
  Arr.gruppen, John og Kristina – oplæg til ny folder.
  Der har ikke været afholdt møde i gruppen. Johnni bli’r bedt om ar lægge 20 af de gamle foldere i Huset.
  3.2 Johnni: P-skilte Johnni undersøger, om det er muligt at ”producere”/få skilte i kommunen. Undersøger også ”bump-mulighed.”
  3.3 Anne: KS-rum
  Ingen har tilsyneladende set lejekontrakten. Ida taler med KS’et. Anne retter henvendelse tll KS’et vedrørende udbedring af tag, så vi undgår vandskader. Skaderne er allerede omfattende på mur og træværk.
  3.4 Anne BBR meddelelse
  Anne undersøger m2 og justerer. 3.5 Ændring i forretningsorden, oplæg fra Bent og John Vi besluttede at udsætte punktet. Der bør være bedre tid til at forberede møderne, så forslag bør foreligge på mail mindst 5 dage før et møde.


 4. Indkomne forslag:
  4.1 Kirsten: Visionsdag og halvårsmøde lægges sammen med efterfølgende spisning.
  Mødet blev flyttet til søndag d. 5 november kl. 10 – 17 (inklusiv spisning fra 15)
  4.2 Kirsten: Viceværtordning træder i kraft d. 22.8!
  Ordningen er en prøveordning indtil næste generalforsamling. Kontaktperson er Kirsten!
  4.3 Anne Handyman-ordning starter 22. august og sorterer under Scene 1 og Kirsten. Se beslutning ovenfor – Obs! Ordningen hører ikke under scene 1!
  4.4 Kirsten: Forslag til kalkedag. Bent forespørger mulige emner – Ole, Karsten, Niels, Kenneth, Michael, Toke, Klaus Titze.
 5.          
  Økonomi. 
  Det tilsendte regnskab blev gennemgået. Det blev besluttet at købe 5 Anparter i KS.
  Rita oplyste at bruttoindkomsten fra sommercaféen er: kr. 181.013.
              

 6. Næste møde:
              
  2 møder blev afsat: 26. september og 23. oktober – begge dage kl. 19!
        

 7. Eventuelt.
              
  Det blev foreslået, at man arbejdede sammen med Fanefjord om et Julemarked i ”Den røde lade”.             
  Det blev foreslået at men etablerede samarbejde med Lokalrådet om fortsat renovering af Hårbølle havn.

   

OBS! Uden for dagsordenen blev det præciseret at Anne står for dagsorden og mødeledelse. Ligeledes blev det aftalt at Johnni indtil videre stadig står for udlejning, mens han søger en afløser med permanent bopæl i byen. Anna og Torben vil gerne indgå i gruppen omkring udlejning! Det blev endvidere besluttet at der indtil videre kan dispenseres fra reglen om at Huset ikke kan udlejes før kl. 15 på lørdage af hensyn til lørdagscaféen. Der blev foreslået højest 4 gange om året. Bent var imod forslaget, da han var af den opfattelse at det kunne skade kontinuiteten for lørdagscafé og udstilling. Spørgsmålet tages op til overvejelse på et senere tidspunkt.
Ref. Torben