HÅRBØLLEHUSET

Tilmeld dig ugentligt nyhedsbrev.

* obligatorisk
*
 

Vejrudsigten

HOB bestyrelsesmøde 18.06.17 -   REFERAT

Tilstede: Bent, John, Ingelise, Kirsten, Kristina, Anne, Ida, Torben og Rita (referent)

pkt 1 - Valg af referent

Rita

pkt 2 - Referat af best.møde 26.05.17

Godkendt med en enkelt rettelse - Rita videresender til Johnni til hjemmesiden.

pkt 3 - Sammenkobling af dagsorden og mødeleder

pkt 4 - Forslag om rullende mødeleder, evt. i forretningsordenen

Snak om forretningsordenen og omskrivning af denne. Bent laver til næste møde oplæg til ny   forr.orden, som sendes ud i god til inden mødet (22.8.) til gennemdiskussion. Indtil denne er  vedtaget følges nuværende forr.orden med Anne som ordstyrer og udfærdigelse af  dagsorden.

pkt 5 - Suppleanters rolle i bestyrelsen

Rita havde fremsat punktet med henblik på at lette og gøre best.møderne hurtigere,  således at suppleanter ikke havde så meget taletid under møderne som selve bestyrelsesmedlemmerne. Dette pkt. ligger under forretningsordenen, og vil derfor blive taget ved beslutningen om forretningsordenen - se pkt 3 og 4.

pkt 6 - Vicevært/handymand

Kirsten havde lavet "jobbeskrivelse" for handymanden. Denne udsendes snarest til  best.medlemmerne. Besluttet, at Kenneth starter efter sommercafeens afslutning, dvs fra uge 33 (14. august 17).

pkt 7 - Nyt fra eksisterende grupper (og KUN hvis der er noget nyt)

Arr.gruppen: John og Kristina laver oplæg til ny folder

Udlejning: Torben assisterer Johnni med udlejningen (og sørger for, at hjemmesiden er i overensstemmelse med udlejningsreglerne).

pkt 8 - Forslag til arbejdsgrupper

Udvendig vedligehold: Kalkning - Bent's hold med 3 mand suppleres med yderligere2, som Bent har fået navn på. Er udsat til efter sommercafeen.

Alle forslag SKAL rundsendes til hele best. incl suppl. INDEN best.mødet.

pkt 9 - Parkering forbudt skilte

Johnni tager kontakt til kommunen med henblik på P-skilte.

pkt 10 - KS-rum

Anne tager kontakt til Elsebeth

Alle best.medlemmer får en nøgle, der IKKE kan bruges til Johans lejlighed. Annesøger for dette. Til sommercaferummet skal kun værterne for sommercafeen have nøgle.

pkt 12 - BBR

 Anne arbejder videre og får afklaring på BBR (måler op mv).

pkt 13 - Oprydning

Er sket

pkt 14 - Rengøring i køkken

Tages op på Sommercafe-mødet i morgen (19.6.)

pkt 15 - Projekter/ideer under forberedelse

Elsebeth holder institutsfrokost i HOB-huset (Anne, Bolette og Rita m.fl. sørger for maden - giver indtjening til huset).

pkt. 16 - Økonomi

Status blev gennemgået

pkt. 17 - Forslag om gennemgang af alle punkter fra sidste møde, Bent, se også Bents email af 1. juni.     

Skete (- véd ikke hvad jeg mere skal skrive!!)

pkt. 18 - Næste møde

tirsdag d. 22. august kl. 19

pkt. 19 - Eventuelt

småsnak     

S L U T