HÅRBØLLEHUSET

Tilmeld dig ugentligt nyhedsbrev.

* obligatorisk
*
 

Vejrudsigten

Tilbage til referatsiden

referat bestyrelsen 14. juni 2014

Referat af H:O:B bestyrelsesmøde 14. juni 2014

Tilstede fra bestyrelsen: Anne, Evy, Birthe, Joachim, Kirsten

Dagsorden:

godkendelse af ref.

a. nyt fra formand

b. nyt fra kasserer

c. opsamling

     3. Indkomne forslag/henvendelser til best.

   4. Udvalg / opgaver

     5. Huset

     6. Externt samarbejde

     7. Evt

ad.1 Ref. godkendt

ad.2 a Ingen informationer

ad.2 b HOB husleje for hele 2014 er betalt. Af det disponible indestående på HOB kontoen er kr. 50.000 overført til KS som lån. Tilbageføres på forlangende af HOB.

Ida har fået overdraget ansvar for medlemskartotek og indbetalinger for medlemskab af HOB.
ad.2 c HOB har modtaget kr. 40.000 i støtte til stole og borde fra Fanefjord Fonden. Stor glæde og
Johnni sender takkebrev. Et udvalg (Anne, Bolette evt. John Springborg) fremlægger forslag efter retnings linierne: God kvalitet, 1/3 med og 3/4 uden armlæn, stabelbare og på vogn, runde borde på vogn, supplerbart og i en stil, der er hyggelig og ikke stål/institutionspræget.
Der skrives ud til medlemmer om ønsket om bidrag.
a: Laust laver indsamlingsbøsse.
b. På hjemmesiden: GAVE (klik) så der kan indsættes gavebeløb på kontoen.
Vordingborg Kommune har bevilget godt 40.000 til forbedringer (jvf ans.) Køkkenudsugning, fluenet, opsætning af lydplader i loft samt foldedør og rampe v. dør. Arbejdet igangsættes strax, foldedør afventer til efteråret. Kirsten sender takkebrev.
ad. 3 Rammerne for udlejning gendrøftes og det undersøges hos Johnni, hvordan det har forløbet hidindtil og bestyrelsen drøfter på næste møde, hvordan udlejning fremover kan tilrettelægges. Ida har henvendt sig til bestyrelsen og tilbudt sin assistance, det foreslås, at de evt. løser opgaven sammen.

Henvendelse fra ny chef for Vordingborg Biblioteker, Erik Thorlund Jepsen, der er interesseret i samarbejde med lokale aktører (HOB). Bestyrelsen/Kirsten inviterer ETH til et (bestyrelses)møde efter sommerferien.
Henvendelse fra leder af Røde Kors Vordingborgkreds, der tilbyder HOB en hjertestarter (til kr. 10.000) gratis. HOB skal bekoste opsætning i skab + el-tilslutning (ca. 4.500) samt årlig udgift på tilsyn på kr. 1000,-. Bestyrelsen takker ja til tilbud. Kirsten kontakter.
ad.4 a. Udstillingsgruppen er næsten klar med plan for 2015 og siger i øvrigt velkommen til nyt medlem: Nina Winkel.
Scene1 kører med mange aktiviteter resten af året.

Via børnegruppen (forældrene) ønskes nye medlemmer i HOB
b. Kirsten skriver indlæg til Ugeavisen om de tilskud huset har fået (mhp . mere opmærksomhed om Hårbøllehuset)
Johnni og Kirsten laver ny folder
Sommercafeen kører med 6-ugersplan: Elsebeth, Nina og Anne, mangler, Rita og Ole, Evy og datter, Bolette. Gruppen skriver indlæg til Ugebladet.
Byloppemarked 9/8 er i støbeskeen.
Jubilæumsdag 27/9 arbejdes der også på. Budget mangler og sponsorer, da New Jungle Orkester koster 18.000.
ad. 5 Praktisk, mangler der lidt (male, rengøre) Vi satser på at de, der plejer at sørge for orden og rengøring klarer det. Folk opfordres til at give et nap.
ad.6 intet
ad.7 Kirsten undersøger ny dato hos de ikke-tilstedeværende evt. 27/6. Sommerferien nærmer sig!!
Ref. KF