HÅRBØLLEHUSET

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/4/0/f/harbollehuset.dk/httpd.www/templates/harbollehuset_1119_ca/functions.php on line 196

 

Referat af H:O:B bestyrelsesmøde 8. marts 2014

Tilstede fra bestyrelsen: Evy, Mette, Johnni, Joachim, Kirsten (ref.)

 

Dagsorden:

 

  1. godkendelse af ref.
  2. a. nyt fra formand

 

     b. nyt fra kasserer

 

     c. opsamling

 

3. Indkomne forslag/henvendelser til best.

 

4. Udvalg / opgaver

 

5. Huset

 

6. Externt samarbejde

7. Evt

 

ad.1 Ref. af bestyrelsesmøde 1. feb. -14 godkendt.

 

ad. 2 a. intet

 

ad. 2 b. Joachim fremlagde regnskab pr. 7/3 -14, hvoraf fremgår at kontingentbetaling for -14 går godt. Der er betalt husleje til KS for hele 2014. der er indkøbt service til 50 pers. (tallerkener og glas) til Sommercafeen og til brug iftm udlejning.

 

ad. 2 c. GF den 30. marts kl. 10-12. Dagsorden udsendes af Joachim seneste 16/3. Johnni laver stemmesedler .Best. stiller forslag om, at alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. På GF fremlægges overvejelserne om, at KS ’overdrager’ huset til H:O:B over en årrække. Det formelle undersøges af Joachim og planen er, at der afholdes medlemsmøde i maj, hvor processen drøftes, således at der på GF i 2015 iht fremsatte vedtægtsændringer, kan træffes beslutning om ’overdragelsen’. Målet er at Hårbøllehuset er foreningens hus.

 

ad. 3 De to indkomne forslag om fremtidigt medlemskontingent fremlægges på GF til drøftelse.

 

ad. 4 Kunstgruppen kører fint. Scene1 bidrager med mange arrangementer i -14 og huslejebetaling. Børnegruppen har søgt Fanefjord Fonden om støtte (afventer svar) til stor Børnedag den 29. marts, der er åben og gratis for alle børn.

 

Hjemmesiden kører flot!

 

Lørdagscafé halter lidt, men er uundværlig ligeså fredagsmiddage.

 

ad. 5 a. Betaling for leje går fint. Der er allerede udlejninger i -14.

 

ad. 5 b Forslag om arbejds-fredag-lørdag 2-3- maj. (Scene1 foredrag 4. maj!) Kirsten laver liste over arbejdsopgaver, som man kan tilmelde sig på GF. Loftsplader for lyddæmpning opsættes i maj Kenneth hjælper gerne. Laust kommer med bud på bordplader 60x60. Johnni undersøger LF storkøkken vedr. borde. Elen forespørges om nyt design til T-shirts.

 

5. c Johnni indkalder til møder vedr. By-loppemarked 9/8 og Jubilæums festen 27/9. Der reklameres på GF for praktisk hjælp.

 

ad. 6 intet nyt

 

ad. 7. næste bestyrelsesmøde 5. april kl. 11-12.30

 

KF

 

ref.