HÅRBØLLEHUSET

Generalforsamling 2014

møde
Søndag den 30. marts kl. 10.00

Dagsorden iflg. vedtægter.
Indkaldelse til Generalforsamlingen her 
  Dagsorden indkommet forslag 1
  Dagsorden indkommet forslag 2  
  Dagsorden indkommet forslag 3

Regnskab HOB 2013 kan læses her 

Regnskab sommercafe 2013 kan læses her. 
Dagsorden, m.m. følger efter 8. marts.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest udgangen af februar.
Skriv til
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

Referatet

 

Hårbøllehusets Generalforsamling 2014

Valg af dirigent:

Evy

Valg af referent:

Ida

Formandens beretning v/Elsebeth:

Der har været:

 • Lørdagscafé hver lørdag
 • Sommercafé i 6 uger
 • Forrygende loppemarked
 • Kunst på væggene hele året
 • Scene1 arrangementer i stor stil
 • Flere børnearrangementer, især store børnedag, med 60-70 børn plus deres voksne
 • Privat udlejning
 • Kirsten og Joachim får en ekstra hånd, for hhv. flittig tekstkreering og pengegenereren
 • Nye tiltag, Hårbølle som bed and breakfast-by?
 • Store ansøgninger om f.eks. nyt tag
 • Tilflyttere og arbejdspladser ideer….
 • Sommercafé, lørdagscafé og fredagsmiddage
 • DER ER ALTID BRUG FOR FLERE HÆNDER
 • Færre fredagsmiddage, måske vi skal sænke ambitionsniveauet?!
 • Forslag til mere udlejning
 • Johnni undersøger priser på borde
 • Vi betaler vandafledning til kommunen + Svego, ikke let at komme ud af det, Elsebeth arbejder på sagen!
 • Mogens meddeler, at der kommer et flygel til huset, til brug for professionelle. Der kommer en lås på.
 • Forslag om 3 timers generalforsamling fremover, så der er tid til at drøfte tingene mere igennem.
 • Forslag om at lime kunstnerplakaterne fra Scene1 op på væggen løbende.
 • Modforslag, gallerigruppen vil godt kunne brede sig over alle vægge, undtagen opslagstavlevæggen.
 • Forslag om at, bestyrelsen ikke køber anparter i K/S hver gang der er penge til overs, men bruger dem på medlemsaktiviteter.
 • Forslag om, at der kommer et HOB medlem i K/S bestyrelse.
 • Forslag om ekstraordinær generalforsamling, hvor bl.a. enighed om børneområde på noget af parkeringspladsen, kan drøftes/vedtages.

Fremtid:

Beretning vedtaget!

Lars: Vordingborg Kommune giver tilskud til visse forbedrelser til forsamlingshuse. De har en pulje på 250.000 kr., og kan søges fra d. 27. april. Ansøgningsfristen er 1. maj!

Vi kan evt. søge om tilskud til rumadskillelse og udsugning i køkken.

Bent: Forslag om at betonpladsen ved parkeringspladsen, kan lejes ud om lørdagen i sommercafétiden, til salgsboder. Bestyrelsen arbejder på sagen.

Bent: Forslag til mandagscafé i sommertiden for medlemmer. Cafégruppen drøfter forslaget til planlægningsmøder.

Fremlæggelse af revideret regnskab v/Joachim:

se bilag 1

Regnskab godendt.

Budget 2014:

Se bilag 2

Der er betalt husleje for resten af 2014.

Medlemmerne har gennemsnitligt betalt 450 kr i kontingent.

Der skal udsugning i køkkenet, Ib giver tilbud på hul m.m.

Loftet skal lydisoleres, Lars og Hanne undersøger hvordan det kan gøres.

Indkomne forslag:

Forslag 1 v/Charlotte

Charlotte forslår personligt medlemsskab, i stedet for husstands medlemskab, i solidaritet med enlige medlemmer. For at kompensere for evt. indtægtsnedgang, foreslår hun, at det personlige medlemskab så kan koste 250 kr.

Der blev diskuteret: Administrations bøvl, tillid og solidaritet.

Det endte med en afstemning: 7 var for personlig medlemskab, 7 imod og 2 stemte blank

Forslag 2 v/John

John foreslår, at man som enlig kan nøjes med at betale halv kontingent, altså 200 kr., og hus stande med flere voksne, betaler som hidtil 400 kr.

9 stemmer for og 7 imod .

Forslaget vedtaget!

Det havde den konsekvens, at kasseren, Joachim måtte meddele, at han trækker sig som kasser fra 2015, da han ikke mener at kunne påtage sig det administrative økonomiske ansvar som differentieret betaling vil afstedkomme.

Vedtægtsændringer

Forslag fra bestyrelsen om, at alle bestyrelses medlemmer fremover er på valg hvert år, i modsætning fra tidligere, hvert andet år.

Forslaget blev vedtaget!

Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslår samme som 2014, 400 kr. pr. husstand.

15 stemte for, 1 imod

Forslaget vedtaget!

Valg af bestyrelse:

Bestyrelsen blev enstemmigt vedtaget, blot med den ændring, at Mette går ud, og Hanne ind!

Evt:

Ref. Ida

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.