HÅRBØLLEHUSET

HOB Hårbølle og omegns beboerforening
Ordinær Generalforsamling første generalforsamling var indkaldt til 22.3. men måtte udskydes af coronahensyn. 

Søndag den 21. juni 2020 kl. 14.00 .

Dagsordenen omfatter:

1. Valg af dirigent, valg af referent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
    regnskab 2019
    Sommercaferegnskab 2019
4. Indkomne forslag
    a) Kontingentforhøjelse Bestyrelsen foreslår en forhøjelse fra 200 til  250 for enkeltmedlemsskab og fra 400 - 500 for husstand. 
       Kommentar til ovenstående. 

    b) Overtagelse af huset 
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år (SE INDKOMNE FORSLAG)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor
    På valg er:
    Bent Jørgensen, ønsker ikke genvalg
    Johnni Buch, kan genvælges
    Rita Nielsen, kan genvælges. 
    Suppleant, Ole Nielsen, Kan genvælges. 
    en ekstra suppleant. 
    Revisor. Hans Kamp (kan genvælges. 

7. Evt.

LÆS REFERATET AF GENERALFORSAMLINGEN 2019