HÅRBØLLEHUSET

Kulturhuset på Møn

Kære alle,
Generalforsamlinger i Den Levende Landsby og KS
Læs referaterne HER

Vedtægterne
for Den levende Landsby . 
for KS 
Regnskab KS 2015
Årsrapport KS 2015
Regskab den levende Landsby 2015
Årsrapport den levende landsby 2015
Oplæg generalforsamling 2016
mvh Elsebeth


 

Generalforsamling  Den levende landsby  2016

Valg af ordstyrer: Martin

Valg af referent: Ida

Formandens beretning v/ Elsebeth

Der har ingen aktiviteter været i 2015

Regnskab godkendt, se bilag

Bestyrelse genvalgt, bortset fra Laust

Valg af revisor, Time Visio


Generalforsamling K/S  2016

Valg af dirigent: Martin  

Valg af referent: Ida

 

Formandens beretning v/ Elsebeth:  

Hobs husleje er 6700 kr. Johans husleje er 3000 kr.

Hob har købt anparter for 70.000 kr.

KS har lånt 50.000 kr. af Hob, for at holde renteudgifter nede.

Formandens beretning godkendt.

 

Regnskab: se bilag  

Regnskab godkendt  

Budget for 2016:

 

Formodede indtægter:

HHV husleje fra Hob og Johan, samt formodet overskud fra sommercafeen

 

Valg af bestyrelse:

Eneste ændring er, at Laust udgår af bestyrelsen

 

Valg af revisor:

Vi fortsætter med Time Vision

 

Evt.

Der var uklarhed om hvorvidt det er KS eller Hob der står for aflæsning af trixtank og bestilling af svego.
Det blev afklaret, det er Hob!


Kære alle,
Generalforsamlinger i Den Levende Landsby og KS
Læs referaterne HER

Vedtægterne
for Den levende Landsby . 
for KS 
Regnskab KS 2015
Årsrapport KS 2015
Regskab den levende Landsby 2015
Årsrapport den levende landsby 2015
Oplæg generalforsamling 2016
mvh Elsebeth