HÅRBØLLEHUSET

Det er muligt at købe anparter i KS og få stemmeret.

 

Hver anpart koster kr. 10.000, og giver en stemme på generalforsamlingen.

 

Salg af anparter er med til at lette rentebyrden, der ligger på huset.

 

Man kan godt være flere om en anpart.

 

Vil du købe en andel, så indbetal kr 10.000,- på konto 0644 7017010

 

Man kan også støtte huset ved at betale et månedligt bidrag - stort eller lille. Alle beløb indsat på konto 0644 8005337 modtages med tak.

Tilmeld dig ugentligt nyhedsbrev.

* obligatorisk
*
 

Kære alle,
Generalforsamlinger i Den Levende Landsby og KS
Læs referaterne HER

Vedtægterne
for Den levende Landsby . 
for KS 
Regnskab KS 2015
Årsrapport KS 2015
Regskab den levende Landsby 2015
Årsrapport den levende landsby 2015
Oplæg generalforsamling 2016
mvh Elsebeth


 

Generalforsamling  Den levende landsby  2016

Valg af ordstyrer: Martin

Valg af referent: Ida

Formandens beretning v/ Elsebeth

Der har ingen aktiviteter været i 2015

Regnskab godkendt, se bilag

Bestyrelse genvalgt, bortset fra Laust

Valg af revisor, Time Visio


Generalforsamling K/S  2016

Valg af dirigent: Martin  

Valg af referent: Ida

 

Formandens beretning v/ Elsebeth:  

Hobs husleje er 6700 kr. Johans husleje er 3000 kr.

Hob har købt anparter for 70.000 kr.

KS har lånt 50.000 kr. af Hob, for at holde renteudgifter nede.

Formandens beretning godkendt.

 

Regnskab: se bilag  

Regnskab godkendt  

Budget for 2016:

 

Formodede indtægter:

HHV husleje fra Hob og Johan, samt formodet overskud fra sommercafeen

 

Valg af bestyrelse:

Eneste ændring er, at Laust udgår af bestyrelsen

 

Valg af revisor:

Vi fortsætter med Time Vision

 

Evt.

Der var uklarhed om hvorvidt det er KS eller Hob der står for aflæsning af trixtank og bestilling af svego.
Det blev afklaret, det er Hob!


Kære alle,
Generalforsamlinger i Den Levende Landsby og KS
Læs referaterne HER

Vedtægterne
for Den levende Landsby . 
for KS 
Regnskab KS 2015
Årsrapport KS 2015
Regskab den levende Landsby 2015
Årsrapport den levende landsby 2015
Oplæg generalforsamling 2016
mvh Elsebeth