HÅRBØLLEHUSET

Tilmeld dig ugentligt nyhedsbrev.

* obligatorisk
*
 

Vejrudsigten

Referat af H:O:B bestyrelsesmøde 12. okt. 2013

tilstede fra bestyrelsen: Evy, Birthe, Mette, Elsebeth, Johnni, Laust, Joachim, Kirsten (ref.) samt H.o.b medlem: Bent

 

Dagsorden:

  1. godkendelse af ref.
  2. a. nyt fra formand

b. nyt fra kasserer

c. opsamling 
3. Indkomne forslag/henvendelser til best. 
4. Udvalg / opgaver
5. Huset
6. Externt samarbejde
7. Evt

 

ad.1 Ref af møde 25. aug. -13 godkendt.

ad.2 a. intet

ad.2 b. Joachim har pva KS haft møde med Realdania og Møns Bank. Der er optaget realkreditlån på kr. 490.000. Møns Bank stiller garanti og kassekredit er her nedbragt til kr. 450.000, der kan konverteres til et lån. Denne økonomiske situation vil fremover åbne mulighed for at KS kan afdrage på gæld pba af lavere renteudgifter. Joachim vil på medlemsmødet 26/10 fremlægge sagen.

 

H:O:B’s betaling af husleje bidrager til at nedbringe gæld og likvide midler i H.O.B kan indskydes som anpart i KS. med det ene mål, at H:O:B således ejer huset på sigt. Man kan evt udarbejde 5 års model for økonimi som viser dette. H:O:B støtter at KS indgår aftaler med banken. Enighed om, at H:O:B køber en anpart mere i -2014.

ad.3 Forberedelse af Medlemsmødet. Joachim forbereder øk. indlæg. Kirsten udarbejder program, som Johnni udsender på hjemmesiden.

Der er forventning om, at medlemmerne på mødet den 26. okt. bakker op om og tager del i og udvikler aktiviteter, der kan genereres penge, så huset hurtigt kan overtages af H:O:B. Alle forslag vedr. fondmidler er velkomne. Også skriveaktører, der har erfaring med fondssøgning.

Vedr. GF i april: pba. uklarhed på GF/bestyrelsesvalg i -13 aftales, at alle er på valg i -14.

ad. 4. Kunstgruppen: der betales fremover kr. 200,- i husleje ifm fernisernger. Udstillingerne for hele 2014 er nu allerede på plads og med mange unge kunstnere, flot!

Scene1: kører fast derudaf med arrangementer fred./sønd.

Børnegruppen: Der opnås enighed om at tilgodese børnegruppen med en olieradiator (1000,-) så bagrummet kan opvarmes, når de har aktiviteter der. Der er ønske om at opsætte hylder til legeting. Hylderne kan også anvendes ved loppemarkeder. Julearrangemet er under planlægning og skal annonceres i Ugeavisen.

Hjemmeside/PR: Johnni kontakter potentielle ’kunder’ der ønsker deres annonce bragt på H:O:B hjemmesiden, der havde mere end 200 søgninger dgl. i aug. Pris for annoncering/støtte 1000,- halvårligt.

Fredagsmiddage: næste middag er ifm medlemsmødet en LØRDAG. Der eftersøges kokke!!! Håber der dukker nogen op på medlemsmødet.

Ad.5 Ifm. udlejning opkræves depositum på kr. 500,- så man imødegår problemer med oprydning/rengøring som ved seneste udlejning.

Praktiske opgaver: mange men, pkt. udsat til næste møde.

Arrangementer: SPIL DANSK dag 31. okt. ansv. Mette/Hanne. Koda 500,- og annonce 500,-. Entre kr 50,-

Børnejul søndag den 1. dec. med juletræstænding. ansv. Mette mf. Julefrokost 7. dec. ansvarl. Joachim, Bolette og andre julekokke.

ad.6 Ambassadørgruppen for Vestmøn (Fanefj foreningen mf.) har fået flere foldere til omdeling til ny-tilflyttere.

ad.7 næste møde lørdag den 23. nov. -13.

ref. Kirsten