HÅRBØLLEHUSET

Tilmeld dig ugentligt nyhedsbrev.

* obligatorisk
*
 

Vejrudsigten

Referat tema H:O:B bestyrelsesmøde

den 25. aug. 2013

 

Tilstede: Joachim, Birthe, Mette, Hanne og Kirsten

Afbud: Laust, Evy, Elsebeth, Anne, Johnni

 

Åben dagsorden.

- Joachim nævnede, at det færdige regnskab for Sommercafeen ligger klar. Vil blive forelagt for bestyrelsen på førstkommende møde.

- Hanne fremlagde forslag til fremtidig brug af viceværtboligen. Familien fraflytter, men bevarer lejemålet og foreslår at udbyde faciliteterne til et arbejdsfællesskab, således at Hanne og Johan har de 2 rum på 1. sal. Det 3. rum samt stuerne og køkkenet er til brug for aktiviteter (børn, workshops, sangundervisning, øverum, maleværksted, o.l.) der egner sig til netop de rum, der er lette at opvarme. Huslejen + øvrige udgifter (vand/afledning/el) deles mellem faste brugere såvel faste som lejlighedsvise gæster. Der er allerede fl. interesserede brugere. Aktiviteterne er tænkt som et supplement til det øvrige H:O:B: hus og vil kunne gøre huset til en smeltedigel af aktivitet. Rengøringsopgaven varetages fortsat af Hanne/Johan og arbejdsfællesskabet. Hanne foreslår en prøveperiode på et år. De tilstedeværende støtter ideerne og ser frem til de spændende tiltag.

- Aktiviteterne for børn er fortsat under planlægning. Der er enighed om, at penge til disse genereres ved at iværksætte indtægtsgivende aktiviteter til hele huset, hvorefter bestyrelsen drøfter/prioriterer udgifter, herunder også aktiviteter til børneformål. Anvendelse af gården til legeplads for børn/rekreativt område er ønskeligt. Fondsmidler søges.

- Parkering begrænses i gården til 2 biler i hver indkørsel. Øvrig parkering kan ske på pladsen ved Savværket og overfor på marken, særligt ved de store arrangementer.

- Støttefest og fondsmidler nævnes som financieringsform.

- Der er behov for at fredagsmiddagene går i gang igen og en onsdagssuppeaften nævnes som en ny supplerende aktivitet.

- Viceværtboligens kælder er meget fugtig. KS opfordres til at se på muligheden for at affugte den. Opvarmning kan fremover ske ved brændeovn(e). Der søges 2 godkendte via hjemmesiden. Oliefyr (tank er ulovlig) bør nedlægges. Huset kan holde frostfrit ved luft/luft pumpen i stuen, når der ikke er aktiviteter i huset.

- Der indklades til halvårs-medlemsmøde lørdag den 26. okt. kl. 14. Ovenstående samt alle bidrag fra medlemmer kan drøftes.

- Dato for næste bestyrelsesmøde udsendes snarest pr. mail.

’Ref. KF