HÅRBØLLEHUSET

Tilmeld dig ugentligt nyhedsbrev.

* obligatorisk
*
 

Vejrudsigten

Referat af extraordinært H:O:B bestyrelsesmøde

den 17. aug. 2013

Tilstede: Anne, Joachim, Evy, Laust, Birthe, Johnni, Kirsten. samt Bolette fra Sommercafegruppen. Afbud fra Mette.

Dagsorden:

1, Godkendelse af ref. af bestyrelsesmøde 29. juni 2013

2. Forløb og resultat af Sommercafe Hårbølle

3. Fastsættelse af Sommercafeens bidrag til el, vand, renovation og lokaleleje.

4. Drøftelse af prokuraforhold til NEM konto for cvr 35 11 59 43 (Sommercafeen)

5 Henvendelse fra Vordingborg Kommune vedr. alkoholbevilling.

6. Evt.

 

ad.1 Ref. godkendt.

ad. 2 Foreløbigt regnskab fremlagt og gennemgået. (lægges på hjemmesiiden) Alm varesalg godt 90.000, varesalg for stor koncert med Burning Red Ivanhoe i Scene1- regi godt 9.000 samt varesagl ifm. Loppemarked godt 11.000 giver et samlet salg (incl moms) på godt 111.000.

Herfra skal trækkes varekøb, anskaffelse af ny vaskemaskine/rep. af ovn og skyldig moms, hvilket giver ca. 30.000 til betaling af øvrige udgifter (se næste punkt)

ad. 3 Sommecafeen betaler leje for 6 uger (jf. lejeaftale ml. H:O:B og Sommercafeen) samt el, vand og 2 tømninger af trixtank. Det endelige resultal vil foreligge efter revisors gennemgang.

ad. 4 Der er fuld enighed om at Joachim bemyndiges prokura til Sommercafeens NEM konto.

ad. 5 Procedure vedr. ansøgning om alkoholbevilling: Sommercafe har søgt og modtaget tilsagn fra Politimyndigheden, der indstiller til Vordingborg Kommunes bevillingsnævn, at bestyreren (Joachim) godkendes og at der ydes bevilling for foreløbig 2 år. Helt normal procedure. Vi forventer svar fra Vordingborg ultimo sep.

ad. 6. Næste møde (tema) fastsættes til søndag den 25. aug kl. 10.

I øvrigt stor glæde over en særdeles vellykket Sommercafe samt flot Loppemarked med musik og et mylder af besøgende i byen. Vi sigter imod, at gennemføre Loppemarked næste år lørdag den 9. aug.

Ref. Kirsten