HÅRBØLLEHUSET

Tilmeld dig ugentligt nyhedsbrev.

* obligatorisk
*
 

Vejrudsigten

Referat af H:O:B: bestyrelsesmøde 29. juni 2013

Tilstede: Anne, Johnni, Elsebeth, Evy, Joachim, Mette, Hanne (vicevært) Kirsten (ref.)

Dagsorden:

  1. 1.Godkendelse af ref.
  2. 2.a. nyt fra formand

b. kasserer

c. opsamling

  1. 3.Indkomne forslag/henvendelser til bestyrelsen
  2. 4.Udvalg/opgaver
  3. 5.Huset
  4. 6.Externt samarbejde
  5. 7.Evt.

ad. 1. ref godkendt efter tilføjelse.

ad.2

a. -Div. dokumenter sendt til den lokale afd. af Møns Bank mhå genforhandling af økonomiske aftaler. Elsebeth og Joachim håndterer sagen.

b. -Sommercafeen tildeles et beløb på kr. 6000,- til opstart. Tilbageføres til H:O:B efter de 6 uders café.

-Medlemshvervning gik godt, reminder vedr. kontingent gav pote.

-Joachim får procura til sommercafekonto af Anne.

c. - Årets fine nye folder anvendes til videre medlemshvervning. Uddelingssteder fordels mellem best. medlemmerne.

Hanne og Mette søger sponsorer til børneting til Børneklubben.

ad.3

- H:O:B-bestyrelsesmøder, der er altid åbne for medlemmer, annonceres i Nyhedsbrev.

ad. 4

a - Kunstgruppen kører fint. Gruppen overvejer at etablere en Kunstforening under H:O:B. Salg af litografier af Francsis går til H:O:B. mange tak.

- Scene1 har koncert i juli, der aftales overlap med Sommercafeen.

b. - H:O:B hjemmesiden linkes til FaceBook. Der er op til 92 ‘hits’ dgl. på hjemmesiden. Det overvejes derfor at kontakte div. firmaer mhp. støttebeløb/sponsorering, idet det er en god reklame for dem at blive set på hjemmesiden.

c. - Sommercafeen er på skinner, der efterlyses dog folk til dgl. rengøring efter lukketid. Johnni efterlyser via Nyhedsbrevet. Listen ses der.

- Ansøgning om spiritusbevilling sendt. Vi afventer svar.

ad.5

a. – To private reservationer, samt Land og By i aug./sep.

b. - Laust anmodes om at lave fl. bordplader til udendørs borde. Gorm forespørges om ‘ben’ hertil. Mette arb. videre med P-plads skilte. Nøgleplanen mailes af Anne til Kirsten.

c. - Der er flere aktiviteter på vej i efterår/vinter: spansk, læsegruppe, whisky-samgning, sangskrivning o.s.v.

Byloppemarked den 10. aug. P.t. 18 tilmeldt (4 i gården og 14 fra byen) H:O:B: bod i gården.

Johnni undersøger skilte fra kommunen ifm. Byloppemarked.

ad. 6. - Intet nyt

ad. 7. - Næste ordinære bestyrelsesmøde 24. aug. kl. 9.30

 

Ref. Kirsten