HÅRBØLLEHUSET

Tilmeld dig ugentligt nyhedsbrev.

* obligatorisk
*
 

Vejrudsigten

Referat fra Hårbøllehusets generalforsamling 17. marts 2013

1.

Hans var dirigent, Monica stemmetæller og Ida referent

2.

Formandens beretning v. Joachim/Elsebeth

Bestyrelsen har afholdt 6 møder i 2012. Referaterne kan ses på foreningens hjemmeside.

Kirsten har været tovholder, arrangør og referent til møderne, et stort arbejde som bestyrelsen takker for.

Johnni blev rosende anerkendt for sit store arbejde med hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt invitationer til diverse aktiviteter der foregår i huset.

Af årets aktiviteter, nævntes især:

Lørdagscafeen, som udover at være fast samlingspunkt for husets brugere, og så bidrager økonomisk til husets drift.

Fredagsmiddagene, som udover i væsentlig grad at bidrage økonomisk, også med til at holde de sociale kontakter ved lige.

Børnemiddagene, som er et nyt initiativ af Mette, som samler egnens børnefamilier.

Scene1, som med fine musiske og kulturelle arrangementer, underholder os gennem året. Og samtidig er en væsentlig økonomisk støtte for huset.

Kunstgruppen, som sørger for at vi har skiftende kunst på væggene, og har samlet midler til bl.a. at sørge for tidssvarende belysning.

Cafégruppen, som i 6 uger i sommerferien, holder åben og offentlig café 6 af ugens 7 dage, hvor både lokale og medlemmer, samt turister nyder godt af et let måltid mad, samt kaffe og kage. Cafeen bidrager tillige væsentlig på husets økonomi, og viser ansigt udadtil, hvilket har været med til at øge medlemstallet.

Fastelavn og juletræsfest for børn og familier, har igen i år været succesfulde arrangementer.

Derudover kan nævnes, filmaftener, hvor Torben står for at finde og vise smalle film for foreningens medlemmer, formedels 35 kr.( samt 2 stk. brænde i vinterhalvåret). Loppemarked, især i forbindelse med sommer cafeen, som indbragte penge til huset. En enkelt danseaften, hvor vi mødtes, og selv medbragte cd og drikkevarer, og ellers lagde 25 kr. pr. næse til driftsomkostninger.

Der er kommet trådløst netværk, pc samt en stor fladskærm, så medlemmer kan samles omkring fodboldkampe, tour de france etc.

Fælles arbejdsweekender, er en vigtig del af husets vedligeholdelse. Her bliver gjort hovedrent, pudset vinduer, luget omkring huset osv. Ivan Luffe hjulpet til i løbet af året.

Klaus Titze er desværre fraflyttet huset, men heldigvis er Johan og Hanne, med deres børn ved at flytte ind.

Klaus har været en uvurderlig hjælp, både mht. ugentlig rengøring, men i hele cafeens 6 ugers åbning, gjorde Klaus rent hver dag. Derudover har han sørget for at der altid var varmt at komme i huset, til diverse arrangementer gennem vinteren.

Der arbejdes på en mere langsigtet og billigere finansiering af kreditfaciliteterne. Dette kan først gøres når der foreligger regnskab for KS/ApS´et.

Ligeledes arbejdes der på en model der gør, at HOB med tiden overtager ejerskabet af huset.

3.

Regnskab se Bilag 1 her

4.

Indkomne forslag:

Bent havde forslag om økonomiske retningslinjer når man ønsker at bruge huset. Bestyrelsen er i gang med at udfærdige en plan for brug af huset, udenom den ellers aftalte leje til private arrangementer.

Bent foreslår et udvalg til at følge op på de ideer, der kom frem ved medlemsmødet d.19. januar 2013, ref. af mødet kan ses i onsdagsnyt fra d. 23. januar 2013.

Kirsten, Kristina Ask og Mette, foreslår indretning af børnerum i det bagerste lokale, hvor der pt er loppeting, og indretning af legeplads og udendørs faciliteter for såvel børn som voksne . De vil meget gerne have ideer og praktisk indsats fra flere. Se Bilag 2.

5.

Fastsættelse af kontingent.

Efter en livlig debat og afstemning tilsluttede et stort flertal sig bestyrelsens forslag om en kontingentstigning pr. husstand fra kr. 300,- til kr. 400,. fra 2014.

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor

Ingen bestyrelsesmedlemmer står til valg i indeværende år, så de fortsætter som hidtil.

Klaus trak sig som suppleant, og Johnni kom ind i stedet for.

Per Sørup fortsætter som revisor.

Evt.

De lydisolerende loftsplader fra lejligheden, er pillet ned, og bliver sat op af Kenneth og hjælpere.

Kirsten opfordrer folk til at bruge huset, hvilket vil være lettere, når der ligger klare forholdsregler og økonomiske forhold.

Charlotte foreslog individuelt medlemskab, i stedet for husstandsmedlemsskab, men må sætte det på dagsorden ved næste generalforsamling.

Ref. Ida