HÅRBØLLEHUSET

Tilmeld dig ugentligt nyhedsbrev.

* obligatorisk
*
 

Vejrudsigten

Tilbage til referatsiden

Fælles bestyrelsesmøde for HOB og KS

19. februar 2012 kl. 16.

Tilstede:
 Grethe, Ib, Helle, Laust, Joachim, Elsebeth, Klaus, Mogens, Anne  
 1) regnskab fra HOB for 2011, v/ Joachim
 HOB har i 2011 haft indtægter på 157.604 kr. og udgifter på 118.070 kr. Dvs. at årets resultat er på 39.534 kr. Der har været færre indtægter end budgetteret på sommercafé og fredagsmiddage, men der har været større indtægter på Scene1 end forventet. Resultatet svarer derfor pænt til det budgetterede. For 2012 budgetteres med indtægter på 145,000 kr. og udgifter på 140.000 kr. 

 2) regnskab fra KS for 2011, v/ Elsebeth
 KS's kassekredit stod 31.12.2010 på -1.047.681 kr. Det er næsten så lavt, som den må komme, hvilket er -1.050.000 kr. Den 31.12.2011 stod kassekreditten på -960.526 kr. Altså en betydelige fremgang. KS's indsamlingskonto stod 31.12.2010 på 3.777 kr. og 31.12.2011 på 5.008, altså nogenlunge konstant. Samlet betyder det, at KS'et ved udgangen af 2011 skyldte Fanefjord Sparekasse 955.000 kr. Hertil kommer gæld til private: Kirsten og Peter 43.000 kr, Elsebeth 31.000 kr, og Laust 10.000 kr. Laust har som bidrag til husets drift i 2011 nedskrevet husets gæld til ham med 7.000 kr. Den gunstige udgang af 2011 skyldes store private bidrag, den forhøjede HOB husleje per 1. september 2011 (fra 4700 til 6700 kr. per måned) og loppemarked. For 2012 budgetteres med indtægter på 139.000 kr. og udgifter på 135.000 kr. (exl. eventuelle loppemarkedsindtægter m. v.). Laust frafalder i 2012 den resterende gæld til ham!!! 

 3) lån i Fanefjord Sparekasse, v/ Anne
 Vi har fået tilbudt et lån i Fanefjord Sparekasse på 1.050.000 kr. over 15 år til variable rente nu på 6.25 %. Umiddelbart ser det ikke ud til at kunne betale sig for os. Elsebeth sender bankudskrift til Joachim, som derefter taler med Preben i Fanefjord Sparekasse. 

 4) lørdagscafé, v/ Elsebeth
 Grether orienterede, da Elsebeth ikke havde fået fulgt op på dette. Det ser ud til at køre fint med Bent og Hanne som indsparkere. Superflot. Lørdagscaféerne er livsnerven i huset. 

 5) fredagsmiddag, v/ Joachim
 Det er vores bedste indtrægtkilde og smadder sjovt. Så MELD jer. Foreløbig har vi Bolette og Joachim 24. februar. Ib og Elsebeth i marts. Laust og Lisbeth in april. Men vi skal have to hver mned, så slå til!!! Joachim hjælper gerne ved råd og vejledning om indkøb m.m. 

 6) sommercafé, v/ Anne
 Denne vil køre alle ugedage undtagen mandage fra 3. juli til 12. august. Foreløbig har Anne, Bolette, Gitte og Elsebeth taget hver en uge. Stor brug for frivillige til de sidste to uger.  

 7) spildevand fremtid v/ Ib
 Ib har været i kontakt med Vordingborg Kommune. Måske får vi mulighed for i fremtiden at have almindelig trikstank, i det man vil se bort fra SO-rensningskrav. Ib og Laust følger situationen nøje.

 8) LAG-opslag, v/ Elsebeth
 Det er Landdistrikspuljen, som der er opslag til nu. Med opslagsteksten vil det være oplagt for Scene1 at søge. Sagen ligger hos Mogens, og Elsebeth hjælper gerne til hvis nødvendigt.  

 9) indretning af lagerrum
 Vi vil gerne have det bagerste lagerrum inddelt i tre med tremmevægge med hængelås: scene1, loppemarked, sommercafé. Mogens lan tage udgifter hertil med i ansøgningen til Landdistikspuljen. 

 10) dato for HOB generalforsamling og evt. nye medlemmer
 Generalforsamlingen holdes 18. marts 2012 kl. 14. Der holdes HOB bestyrelsesmøde umiddelbart før kl. 13. Helle og Hanne går ud af bestyrelsen. Mette har indvilliget i at stille op.  

 11) dato for KS generalforsamling
 Generalforsamlingerne i Den levende landsby og KS holdes 28. april 2012 kl. 14. 
 12) eventuelt
 a) Joachim spørger Skærbæk, om de vil sponsorere ny brændeovn.
 b) Klaus aftaler med Gorm at udskifte toilettet i personaletoilettet.
 c) Det har været frost i rørerne til lejligheden. Løsning afventer svar på ansøgning til Byggeriets Ildsjæle.
 d) Joachim sørger for girokort, der kan ligge i huset.
 e) Mogens og Anne laver nye billeder med plakater til caféen.
 f) Til Chichio's udstilling i marts får Kunstudvaælget lov til at udstille også på væggene over bogreolen og over sofaen. Men det er ikke en general dispensation, i princippet mener vi, at udstillingerne skal begrænses til "koncertsalen".
 g) Anne taler med politiet om parkeringsforbud langs bygningen ud til Hårbøllevej.
 h) Joachim taler med Johnni om mail. Billedgætte-mails begrænses til "klubben", mens vi andre meget gerne hører nyt.
 i) Grethe rydder op på hylderne i caféen og i mellemgangen ved toiletterne.
 j) Joachims taler med Johnni om at lave "lokalt marked" på hjemmeisden, f. eks. med links til huse til slag/leje.
 k) Elsebeth taler med Johnni om lille folder, der kan bruges til at reklamere for sommercafé, Scene1, Galleri Fletværk, Glasgalleriet, og Fanefjord Kirke og Grønsalen. Inspiration: annoncerne fra Nyord, som virkelig gør, at man har lyst til at tage en udflugt til stedet. Men vi har ikke råd til annoncer. Derfor foldere, der kan ligge på turistkontoret (Stege og Vordingborg), biblioteket, kirken, Brugsen, osv. den kan også ligge sammen med girokort i huset.
 l) Joachim vil spørge forskellige om at sponsorere en folder.
 m) Kunstnere, der udstiller i huset, skal være medlemmer af HOB (ja, de kan bare blive det på udstillingstidspunktet)
 n) Tombola også fredag 24. februar til middagen. 

 Referat: Elsebeth