HÅRBØLLEHUSET

Tilmeld dig ugentligt nyhedsbrev.

* obligatorisk
*
 

Vejrudsigten

Referat af bestyrelsesmøde i
Hårbølle og Omegns Beboerforening den 9. juni 2012

 

Tilstede: Elsebeth, Anne, Grete, Mette, Birthe, Evy, Laust, Kirsten. Afbud: Klaus

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat
2. a. nyt fra formand

   b. nyt fra kasserer

   c. siden sidst/ øvrige meddelelser

3. Indkomne forslag/henvendelser til bestyrelsen

storskærm/internet/musikanlæg (Joachim)

omdeling af telefonbøger = indtægt (brev)

shelters, (henvendelse fra Vestmøns stigruppe)

udvidet åbningstid ifm, ferniseringer (Bent)

4. Udvalg/opgaver

kunstgruppen/Scene 1

hjemmeside/PR

forslag til folder (Kirsten Johnni)

         annoncering i Ugeavisen (Mette)

         håndtering af henvendelser til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. (Kirsten)

lørdagscafé/sommercafé

endagsmedlemskab lørdagscafégæster (Mette)

5. Huset

udlejning/betaling/kalender

praktiske opgaver

     rengøring for Klaus (Kirsten)

kommende H.O.B. arrangementer

lørdagscafé sammen med Scene 1 den 16/6 (Kirsten)

6. Externt samarbejde

7. Evt.

 

Ad. 1
Referat af best. møde 21/4 -12 godkendt. Fremtidig procedure: ref. rundsendes på mail til bestyrelsen, som godkender indenfor frist. Herefter lægges ref. på hjemmesiden.
Ad. 2

Elsebeth: opfølgning fra sidst: Anne løser opgaven vedr. rammer til Scene 1 plakater. Der etableres Parkering forbudt (langs husmuren) Kirsten mf. ordner. Isolering af loftsvæg + oliefyr ordnes, Laust.

Joachim har deltaget sammen med Scene 1 i møde med Møns Bank, der ifm. fusion med Fanefjord Sparekasse, konverterer FS’s grantkapital til en Fond (15 mill.) der over en årrække, efter ansøgning, skal tilgå lokale formål. H.O.B. kan søge evt. ifm. ans. til Byggeriets Ildsjæle, så der således bliver tale om lokal medfinansiering.

-Johnni (webmaster) udsteder egne (firma)gavekort til brug i H.O.B. (café/middage)

-Grete fortæller, at der kan arrangeres sejltur til Nyord med Røret, fra Hårbølle Havn d. 4/7 kl. 16- ca. 20. Begrænset antal pladser (10). Annonceres på hjemmesiden og Grete modtager reservation og afregner. Pris incl. snitter og drikkelse kr. 200,-. Joachim står for lille madkurv.
Ad. 3

WiFi system/internet trådløst leveres af TCD (349,-mdl). Joachim indkøber storskærm + anlæg, der er let at betjene samt stiller (ren) PC til rådighed til brug for cafégæster. Fast ophængning på væg besluttet. Laust og evt. fagkyndig klarer teknikken/tilslutning.

Omdeling af tlf. bøger ingen interesse.

Shelters i Fanefjord Skov, et godt initiativ, som H.O.B. støtter. Kirsten undersøger hvem i foreningen, der kan deltage i shelter-arbejdsgruppe sammen med øvrige 3 vestmønske foreninger. Kirsten melder ovs. tilbage til initiativtagerne.

Når der er ferniseringer informerer kunstgruppen caféværter om, at åbningstiden      

     kan være udover kl. 14.

Børnefredagsmiddage: andet prisniveau er ok.
Ad. 4

-Kunstgruppen afventer stadig svar fra Vordingborg Kommune.

-Scene 1 har kalenderen fuld. Scene 1 vil indgå i fremtidig ansøgning om midler fra Byggeriets Ildsjæle/Møn Bank Fond.

-Forslag til folder om H.O.B. godkendt (små justeringer og tilføjelse om internet)

Joachim formidler trykning af foreløbig 500 stk., der lægges i H.O.B. til senere ’foldning’ Bestyrelsen fordeler lokalt og i Stege.

           -H.O.B. annoncerer i Ugeavisen ifm. arrangementer/GF/ andet. Kirsten skriver i  

           beg. af juli artikel til avisen om Sommercafé, H.O.B. m.m.

           -Formanden besvarer alle henvendelser til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

-Der er Lørdagscafé værter juni ud. Fra 12/8 overtager Grete og Mette for en stund rekrutteringen. Den 18. og 25. aug. søges hurtigt aftalt. I cafébogen står skrevet, hvordan økonomien håndteres.

-Der er nu caféværter i alle 6 uger i Sommercafeen, flot!
Ad. 5

Lokaler udlånes til webmarster Johnni mandage i juli.

Stor tilfredshed med det nymalede. Kirsten takker Ivan Luffe og sponsorer nævnes på hjemmesiden. Alle er opmærksomme på, at holde rent under Klaus’ ferie.

-5 Fredagsmiddage: 29/6 Kirsten. m.f. & 10/8 Joachim/Bolette & 31/8 Grete mf. ­ & 14/9 Laust evt. & 28/9 børnemiddag (tema) Mette, flot!

-Elsebeth står for sidste H.O.B. Loppemarked 8/7 kl. 11-16. Effekter modtages.
Ad. 6

       - Evy orienterer campingpladsen om
H.O.B./aktiviteter.

       - Blåt flag til stranden ved Hårbølle samt sti, der muliggør adgang for rednings-

       køretøjer.

       -Hårbølle Byfest 16/6 annonceres på hjemmesiden.

       -Elsebeth repræsenterer H.O.B. ved ’fusionsreceptionen’ i Fanefjord Sparekasse.
Ad. 7

       Næste møde lørdag 25. aug. Kl. 10-12 i Hårbøllehuset.

 

Ref. Kirsten