HÅRBØLLEHUSET

Tilmeld dig ugentligt nyhedsbrev.

* obligatorisk
*
 

Vejrudsigten

Tilbage til referatsiden

REFERAT AF HOBGENERALFORSAMLING
18. MARTS 2012

 

Generalforsamling i Hårbøllehuset/HOB d. 18. marts 2012. 

1.       Valg af dirigent og referent, stemmetæller blev droppet. 
          Evy dirigerer og Ida refererer
 

2.       Formandens beretning v. Elsebeth ^
         
Der er p.t. 119 medlemmer i foreningen. Lørdagscafeen er husets livsnerve. Det er en hård
         tjans, både at skaffe folk og passe cafeen, rosende ord fra bestyrelsen!
Fredagsmiddagene er stor succes, det giver godt over skud. Der kan bruges folk til at lave mad, og Joachim stiller sin ekspertise ud i stordrift/indkøb, til rådighed og vil gerne hjælpe med at beregne indkøb mm. Man kan godt lave noget, eller al maden hjemmefra, da det udelukkende er et medlemsarr.
Sommercafeen starter op 3/7 og kører 2 uger ind i august. Der mangler passere, men de første 4 uger er besat. Cafeen har åbent 11-16, mandag lukket. Joachim bager rugbrød.
Udstillingsgruppen gør et fantastisk arbejde, og bliver rost meget for den smukke opsætning, det store arbejde, den gode stemning og hyggelige ferniseringer.
Scene 1 fungerer forrygende, og er et stort kulturelt indslag i huset!
Fastelavn og andre arrangementer, som Pippi show, børnemiddage mm, er med til at belive huset med børnene.
Johnni har lavet et kæmpe arbejde med hjemmesiden, og  HOB ejer nu domænerne www.harboelle.dk og www.harbollehuset.dk 
I sep. Hævedes huslejen med 2000 kr. KS betaler 70.000 kr. i renter til Fanefjord Sparekasse hvert år. 
Der er søgt penge til nyt tag, og hævelse af loftet, hos Real Dania, men vi fik desværre afslag, overvejer at søge igen næste år.. 
Vi er afhængige af Fanefjord Sparekasse, så Joachim undersøger alternativ finansiering af huset. 
Der blev spurgt om regnskaberne ikke kan blive sendt ud, elektronisk, sammen med indbydelsen til generalforsamling, Joachim kigger på det.

3.       Regnskab:

bilag følger

4.       Indkomne forslag
Ændring af regel for udstillere:

Der var stillet forslag om at udstillere skulle være medlemmer af HOB. Forslaget blev forkastet, da nutidens udstillere ofte ikke er lokale kunstnere.

Forslag om at hænge en kasse op på væggen til evt. donationer. 

5.       Fastsættelse af kontingent

Der blev diskuteret rimeligheden i, at medlemsskabet følger husstanden, og ikke den enkelte, da enlige betaler forholdsmæssigt mere for medlemskab, end par. Efter lidt parlamenteren frem og tilbage, opgav man at ændre den nuværende medlemsskabsprocedure.

6.       Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor

Joachim og Laust var på valg, og lod sig genvælge.     Helle er draget nordpå, og er derfor trådt ud af bestyrelsen efter at have siddet der siden foreningen startede for 7 år siden. Kirsten, Mette, Birthe og Evy blev valgt ind i bestyrelsen. Kirsten som rep. fra Scene 1, Birthe som rep. fra kunstgruppen, Mette som det friske unge indslag og rep. for børnenes interesser i huset og Evy – fordi vi gerne vil have hende med i bestyrelsen. Per Sørup blev genvalgt som revisor.  

7.       Evt.
Må vi servere mad, kaffe og kage for ikke medlemmer? Nej. Vi talte om, at skrive på plakaterne der annoncerer fredagsmiddage, Fredagsmiddag for medlemmer og deres gæster!   Der blev drøftet vores spildevandsproblematik, i 2020 SKAL der gøres noget, og vi holder os orienteret hele tiden, og undersøger bedst og billigst!
AFSLUTNING hvor Kirsten og Annika bød på brød, ost og vin, for at holde afsked med Helle, som skulle hjem og pakke kamikkerne! Man kan rejse nok så meget ud i verden, men man har altid Hårbøllehuset at komme hjem til!
Ref. Ida