HÅRBØLLEHUSET

Tilmeld dig ugentligt nyhedsbrev.

* obligatorisk
*
 

Vejrudsigten

Bestyrelsesmøde 7. april 2017

Konstituerende møde!

Tilstede: Anne, Johnni, John, Kristina, Ingelise, Bent, Rita, Kirsten og Ida

Først havde vi en kort præsentation, hvor vi bl.a. fortalte hvorfor vi er gået ind i bestyrelsen.

Ingelise var ordstyrer, Ida referent.

Konstituering:

Formand = Anne

Næstformand= John

Webmaster = Johnni

Kasser = Rita

Sekretær = rullende

Udlejning:

P.T. fungerer det sådan, at alle HOB arrangementer finansieres ved at hver deltager betaler 15 kr

(til driftsudgifter), og ved evt. salg går overskuddet til HOB.

Man skal være medlem for at deltage, og dette skal pointeres.

Ved f. eks suppe middage, og fredagsmiddage, går overskuddet til HOB, men der bliver ikke krævet 15 kr. i brugerbetaling.

Johnni efterlyser en medudlejer, dette behøver ikke at være en fra bestyrelsen.

Lørdagscafe:

Turmalin vil påtage sig X antal cafeværter, mod at vi deler overskuddet mellem HOB og Turmalin, foreløbig kører vi det som et pilot projekt frem til sommerferien.

Planlægning:

De to næste bestyrelsesmøder blev fastsat til hhv d.21. april og d 26. maj kl.15:30 – 17.

D 21. april vil vi gennemgå de punkter vi ikke nåede, hvorefter vi laver fredags bar for medlemmer, hvor den samlede bestyrelse vil være til stede.

Og d.26. maj fra 15:30 – 17.

Der bliver arbejdsweekend (hustræf) d. 6-7. maj

På bestyrelsesmødet d. 21. april aftaler vi hvad der skal laves, og hvem der sørger for hvad.

Johnni skriver ud i nyhedsbrevet.

Alkoholbevilling:

Johnni har påtaget sig, at finde ud hvordan det fungerer, og hvem der skal stå for denne.

Desuden tager Johnni en snak med Damme Kro og Fanefjord Skovpavilion, for at forebygge negativ konkurrencestemning.