HÅRBØLLEHUSET

Tilmeld dig ugentligt nyhedsbrev.

* obligatorisk
*
 

Vejrudsigten

Referat af HOB-bestyrelsesmøde 4. februar 2017 kl. 9-11.
Tilstede: Bent, Johnni, Joachim, Anne, Rita og Elsebeth.
Referat: Elsebeth

1) Væggen i bagrummet er nu godt på vej. Stor tak til Kenneth, Charlotte og alle andre , der har bidraget. Vi glemte at tage stilling til, om væggen skal males - men det kan vi jo se på, når den er færdig.

2) Belysning i caferummet. Status: Johnni har fået tilbud fra Ole Ørskov, og det har bestyrelsen tilsluttet sig. Anne snakker med Ole om belysningen i køkkenet. Rita har en lampe, der kan opsættes i for-bag-rummet. Hun sørger for, at den er der, når Ole alligevel kommer og laver el.

3) Joachim har en varmeblæser og en elmåler, der kan bruges i bag-bagrummet, inden kunstnerne kommer. Joachim kontakter Kirsten om dette.

3) Der kommer køleskab til drikkevarer under bordet i caferummet. Endvidere kommer der fritstående, selv-betjeningskøleskab til drikkevarer undenfor disken i Sommercafe-perioden. Da dette er en "turist" ting, er det oplagt at søge Fanefjordfonden om midler. Dette gør Rita og Bolette. Der er ansøgningsfrist 1. maj.

4) Elsebeth snakker med Johan og Lisbeth om rengøring i huset.

5) Anne laver nøgleliste og lægger den på HOB web-siden.

6) Elsebeth og Niels Vollerup skal se på personaletoilettet.

7) Johnni og Niels Vollerup laver stolevogne.

8) Joachim og Elsebeth holder møde med Damme Kro, Fanefjord Skovpavillion og Fanefjord Pizza, inden Sommercafeen begynder. Vi kan f. eks. tilbyde at reklamere for deres aftenmad; sætte deres menukort op; og - hvis Damme Kro endnu har værelser - reklamere for dem.

9) vi sætter annonce for Sommercafeen til 4000 kr. i Sigurds blad. Derudover aftaler Johnni med Ugebladet om en fast annonce på forsiden i hele Sommercafeens periode. Endvidere sørger vi for at skrive indlæg til Ugebladet om Sommercafeen. Vi sætter også som sidste år plakater op.

10) Anne checker BBR oplsyninger om areal med henblik på at se, om vores kommunestilskud bør være større.

11) Bent snakker med Tobias om markisens ophæng - skrue løs?

12) Bent vil forsøge at arrangere kalkning. Kontakter Lars Skov Andersen og Ib Søbjerg, og mobiliserer frivillige hænder.

13) Loppemarkedet bliver 22. juli, og det bliver meldt ud nu. Verner har tilbudt parkering - dejligt!

14) Joachim laver inventarliste. Her kan nye ting skrives på, når de erhverves.

15) Elsebeth fortæller Lars Skov Andersen, at der kommer elektriker i huset, så evt. nye udsugningsting i køkken kan laves samtidig.

16) Anne bestiller maler til badeværelse i beboelsen.

17) Joachim og Elsebeth kigger på de fælles penge fra KS, HOB og Sommercafe, så vi sikrer optimalt flow.

18) Til generalforsamlingen præsenterer vi status, og forventningerne til de næste 5 år.

19) Vi glemte: Anne og Elsebeth skal kigge på hul i taget.

Næste møde: 12. marts 2017 kl. 16 hos Bent. Vi skal lave dagsorden til generalforsamlingen og aftale dirigent og referant.