HÅRBØLLEHUSET

Tilmeld dig ugentligt nyhedsbrev.

* obligatorisk
*
 

Vejrudsigten

Referat af HOB-bestyrelsesmøde 17. december 2016 kl. 9-11.
Tilstede: Bent, Johnni, Torben, Joachim og Elsebeth. Referat: Elsebeth

Vi tog punkterne fra Halvårsmødet 5. november 2016:

1) Ida og Kirsten ønsker væg i Scene1-rummet. Status: Ida og Charlotte har lavet et forslag, som de diskuterer med Anne, Rita og Bolette. I den nærmeste del af rummet skal der være plads til bord-vorgn, stole-vogne, glasskabe, m.m. Bestyrelsen tager stilling til økonomien, når der er et færdigt forslag.

2) Belysning i caferummet.
Status: Johnni kontakter Ole Ørskov.

3) Køleskab til sodavand i caferummet eller udenfor?
Status: Vi opfordrer Ida, Charlotte, Anne, Rita og Bolette til at udarbejde et samlet forslag for caferummets indretning.

4) Luftventilation, som skal kunne bringe varme til baglokalet. Status: Dette er omfattende - afventer samlet forslag til ombygning i forbindelse med, at vi skal have nyt tage. Anne og Elsebeth skal se på hul, hvor det regner ind gennemtaget. Der skal søges penge til det. Som en mindre ting, vil Bent se, om han kan åbne den tilmalede luftventil ved siden af varmeblæseren.

5) Ventilationen i køkkenet bør forbedres. Status: Elsebeth beder Lars se på dette.

6) Ude-stole til næste år. Status: Joachim køber 8-10 stole magen til dem, vi har.

7) + 8) Lørdagsrengøring + rengøringsselskab til gulve. Status: Bestyrelsen mener alle opgaver i huset skal bygge på frivillingt arbejde. Ellers: hvor går grænsen? - det er faktisk heller ikke så sjovt at lave kontering og nyhedsbrev. Vi opretholder, at alle gør rent efter sig selv. Desuden etableres frivilligt rengøringshold, som tager en "stor tørn" en gang om måneden. Tilmelding hos Johnni. Nedenfor en liste over, hvordan man kan minimere sit arbejde med rengøring efter lørdagscafe.

9) + 10) + 11) Bents og Idas og ? forslag om udlejning. Status: Fremover er betalingen per person 15 kr. både sommer og vinter. Derudover leje som hidtil. Som noget nyt bliver det muligt at booke til HOB-arrangementer uden leje - men stadig med anden betaling - betaling også fredag, lørdag og søndag. Hvis man booker mindst 6 uger før, så har man fortrinsret overfor eventuelt senere tilmeldte betalende arrangementer.

12) Opfordring til at medlemmerne aktiveres mere til opgaver. Status: Se under 7) + 8).

Andre punkter:

13) Økonomi. Elsebeth og Rita blev bemyndiget til at udligne op til en HOB-andel i Den Levende Landsby, hvis det bliver nødvendigt.

14) Generalforsamling holdes 26. marts 2017. Der laves en opgørelse over HOB-andele i KS, så vi kan se, hvor meget vi nu "ejer".

15) Der laves et HOB- debatforum, formentlig en lukket Facebook gruppe. Torben og Johnni finder ud af hvordan.

16) Nøglelisten lægges på web-siden sammen med folks telefonnumre, så ved man, hvor man evt. kan låne nøgle.

17) Personaletoilet. Elsebeth og Niels Vollerup skal se på det i foråret.

18) Punkt, vi ikke fik diskuteret: skal der søges midler fra Fanefjordfonden til de stolevogne, som Niels Vollerup og Johnni laver?

19) Bolette og Mette rydder op i legetøj.

20) Rita, Ida og Johnni sørger for kontingentopkrævning for 2017.

21) Inden sommercafeen starter holder vi møde med Damme Kro, Fanefjord Skovpavillion og Fanefjord Pizza om, hvordan vi kan støtte hinanden.

22) Næste HOB-bestyrelsesmøde 4. februar 2017 kl. 9.

Addendum: Hvordan begrænser man rengøringen efter lørdagscafe - også i sjip-og-sjapjj
1) Forbered al mad hjemmefra og sæt det på dine egne fade
2) Tag dug med til serveringsbordet og sæt fadene direkte derpå - tag dug og snavsede fade med dig hjem bagefter
3) Lav evt. de første kander kaffe hjemmefra
4) Tag skiftesko med, som du bruger i cafe - og hvis du skal ud i køkken - sørg for, at ikke andre "betræder" disse områder
5) Kom alt affald i én pose, som du kan tage med efter dig
6) Tag viskestykker med og - hvis der ikke er så mange gæster - vask op i hånden i cafevasken
7) Check toiletter, inden du går. Sørg for at håndvaske og toiletkummer er rene og tag brugt håndklædepapir med dig
8) Fjern, hvis der er meget synlige pletter på gulvet - og ryst måtten
9) Luk brændeovn og sluk sterinlys
10) Så skulle alle være glade