HÅRBØLLEHUSET

Tilmeld dig ugentligt nyhedsbrev.

* obligatorisk
*
 

Vejrudsigten

Bestyrelsesmøde 17. september 2016.
Tilstede. Rita, Johnni, Bent, Elsebeth. Gæst: Bolette.
Referat: Elsebeth

Næste møde: 5. november 2016 efter afslutningen af halvårsmødet

Økonomi: der står pt ca. 44.000 på HOB kontoen, og husleje er betalt for den resterende del af året.

Borde m.m.: Følgende blev besluttet:

- Anne og Bolette bestiller 8 borde hos Bodo/Luffe

- Anne og Bolette bestiller bordvogn til 8 borde

- Anne og Bolette bestiller to Ikea skabe til glas m.m.

- Johnni spørger Niels/Gorm om de kan svejse to stolestativer, der kan sættes på hjul

Udgifterne bliver ialt ca. 38.000. Det vil sige, der er penge nok i kassen til at dække det. Såfremt noget af det stadig ikke er færdigt 1. november, søger vi Fanefjordfonden om de resterende midler.

Hængepartier fra sidst:

Vi checker nøglelisten på næste møde.

Oprydning i legetøj. Elsebeth snakker med Mette, om vi skal sortere i det - så det ikke fylder så meget.

Personaletoilet. Krav fra Fødevarekontrollen. Vil også være fordel for Scene1 kunstnere. Elsebeth og Niels Vollerup vil sørge for at det fungerer og rengøres.

Køleskabsudvalg: Bent + Johnni. Kan vi få stort selvbetjeningskøleskab til Antons vand m.m.  - rller skal vi have skuffekøleskabe under disken?

Udlejningsudvalg. Anne + Johnni + Bent. Hvordan skal priserne fastsættes? Det samlede beløb skal ikke nedsættes

Opkrævning af kontingent for 2017: Rita og Ida ser på at finde en billere metode

Der regner gennem tager - Anne og Elsebeth kigger på det. Skal vi søge "store" midler til nyt tag? Igen diskussion om vinduer i nordvæg, der er både tilhængere og modstandere - måske emne til halvårsmødet?

Elsebeth tager i efteråret kontakt til Damme Kro, Fanefjord Skovpavillion og Fanefjord Pizza mhp at koordinere gensidig promovering

Halvårsmøde: Johnni har sendt indkaldelse ud. Nedenfor er listet, hvem der tager sig af de enkelte dagsordenspunkter.

Lørdag d.5. november, kl.14.00 afholdes der Halvårsmøde i Hårbøllehuset, et status

møde uden større pricipielle beslutninger, som dog her kan forberedes og derefter henvises til vores generalforsamling til foråret--men på mødet kan mindre beslutninger afgøres som følge af dagsordenen, som udsendes med vores nyhedsbrev, onsdag d.2. november og hvortil alle medlemmer fra nu, kan bidrage ved indsendelse til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Er det nogen der har lyst til at medbringe en kage, er det meget velkomment.

Foreløbig dagsorden

1. Hvordan gik sommercafeen 2016 - Joachim regnskab, Elsebeth indhold - send meget gerne billeder
2. Nyanskaffelser til huset - Anne - fint hvis du kan vise billeder af tingene (køleskab, fryser, borde, bordvogn, lagerskabe, stolevogne)
3. -fra Bent: Som bekendt, oparbejder Hårbøllehuset året igennem et overskud, der som anparter, bruges til at nedbringe vores vært, Kommanditselskabets kassekredit. Disse anpartsindskud optræder kun som poster i Hårbøllehusets regnskab, men burde måske mere formelt og som inspiration, forefindes som trykte anpartsbeviser, på foreksempel 50.000 kr. pr stk. Ved generalforsamlingerne, skulle det samlede  anpartsindskud, så fremgå af regnskabet. Endemålet er jo, hidtil kun mundtligt formuleret på generalforsamlinger, at foreningen en skønne dag kan overtage Hårbøllehuset som ejendom, i form af en selvejende fond, hvilket foremål, så burde indføjes i vedtægterne.
4. -fra bent: I bestyrelsen er optrådt en mindre uenighed, som medlemmerne måske kan rede ud. Spørgsmålet er kort, om udlejning af huset, skal gå forud for, at Cafè Måske kan holde åbent om lørdagen.
5. Nyt fra husgrupperne der blev nedsat. - Husgrupperne Læs her
6. Kontinggentopkrævning 2017. Hvordan gør vi det? - Rita