HÅRBØLLEHUSET

Tilmeld dig ugentligt nyhedsbrev.

* obligatorisk
*
 

Vejrudsigten

Referat, HOB bestyrelsesmøde 20. august 2016.
Tilstede: Anne, Rita, Bent, Johnni, Joachim, Elsebeth.
Referat: Elsebeth

Næste møde: Lørdag 17. september 2016 kl. 9.30

Tak til Peter Lohmann Otteskov for skibsklokke til markering af "sidste runde".

Referat:

1) Sommercafe resultat (Joachim) - omsætningen ekskl. moms har foreløbig været 161.581 kr. det er 31% mere end sidste år. Endeligt regnskab følger efter Sommercafeens salg ved festen hos Lærke og Søren 17. august. Sommercafeen har overført 50.000 kr til HOB

2) HOB økonomi (Rita) - bankbeholdningen er pt 33.161 kr. HOB er bagud for budgettet mht fredagsmiddage - der er planer for middage i efteråret. HOB er forud for budgettet med anskaffelser (Køleskab og fryser) og Svego. Medlemsskaber holder budgettet. HOB har overført 50.000 kr til KS. De 20.100 kr. er resterende/del af resterende husleje for 2016. Bestyrelsen diskuterer endelig fordeling, når Sommercafeens regnskab er færdigt. 

3) KS økonomi (Elsebeth) -

Per 30. juni 2016: kassekredit på -22.213

I resten af året indkommer: HOB 50.000 + Johan 18.000 + loppe 2551 = 70.551

I resten af året er følgende udgifter: revisor 19.500 + ejenskat 4133 + skorsten 3500 + banklån 28.200 + dlr 19.026 + renter 3000 = 77.359

Det giver ved årets udgang: -29.021

Hertil kommer, at private indskud på 60.000 skal retur

Ved årets udgang vil kassekreditten stå på: -89.021. Ved udgangen af 2015 stod kassekreditten på -110.000 kr. 

4) Scene1 økonomi ift HOB - der er aftalt Scene1 udlejninger for resten af året.

5) Hængepartier fra sidst. Klapstolevognene kan kun tage 33 af vores stole. Anne finder ud af, om vi så skal købe 3 vogne. Anne og Bolette sørger for nye borde. Refusion for brændeovn - er den kommet ind, det glemte vi at se på. Anne har afviklet Brugskontoen. Udstillingsgruppen diskuterer lørdagscafeer. Tobias sætter markise op på forsiden af huset, hvis den kan få 2 m til jord i yderposition. Vi checker nøglelisten på næste møde.

6) oprydning i legetøj. Elsebeth snakker med Mette, om vi skal sortere i det - så det ikke fylder så meget.

7) Personaletoilet. Krav fra Fødevarekontrollen. Vil også være fordel for Scene1 kunstnere. Elsebeth og Niels Vollerup vil sørge for at det fungerer og rengøres.

8) Eventuelt

a) Køleskabsudvalg: Bent + Johnni. Kan vi få stort selvbetjeningskøleskab til Antons vand m.m.  - rller skal vi have skuffekøleskabe under disken?

b) udlejningsudvalg. Anne + Johnni + Bent. Hvordan skal priserne fastsættes? Det samlede beløb skal ikke nedsættes

c) Opkrævning af kontingent for 2017: Rita og Ida ser på at finde en billere metode

d) Koda: Joachim finder ud af, hvad reglerne er for private arrangementer

e) Havlårsmøde: Bent står for arrangementet

f) Alkoholbevilling: Vi har fået bevilling til kl. 02. Johnni overtager bestyrerhvervet fra Joachim

g) Sommercafeen holder statusmøde: Rita tager sig af det

h) Fodboldklub: Johnni får antennemand til at indstille, så der kan ses standardkanaler igen - skal vi have abonnement?

i) Der regner gennem tager - Anne og Elsebeth kigger på det. Skal vi søge "store" midler til nyt tag? Igen diskussion om vinduer i nordvæg, der er både tilhængere og modstandere - måske emne til halvårsmødet?

j) Elsebeth tager i efteråret kontakt til Damme Kro, Fanefjord Skovpavillion og Fanefjord Pizza mhp at koordinere gensidig promovering