HÅRBØLLEHUSET

Tilmeld dig ugentligt nyhedsbrev.

* obligatorisk
*
 

Vejrudsigten

HOB bestyrelsesmøde 25. juni 2016 kl. 10-13 i Hårbøllehuset. Tilstede: Bent, Johnni, Anne, Rita, Elsebeth (og Janni). referat: Elsebeth

Næste møde lørdag 20. august kl. 9.30 i Hårbøllehuset

Referat:

1) økonomi. Vi er bagud med fredagsmiddage. Johnni+Ole og Anne+Rita laver hver middag efter sommercafeen. Er der et tredie hold parat? Så passer budgettet. Anne har fundet en vogne, der kan indeholde 50 af vores klapstole. De kan så alle være på to vogne. Det ville være en stor hjælp. Kirsten spørges, om hun vil søge Fanefjordfonden og/erller Kulturudvalget. Anne sender link med vognene til Kirsten. Anne rykker endnu engang kommunen for refusion af brændeovnen. Borde kommer efter sommercafeen.

2) Spildevandstank. Rita sætter på egenkontrollen, at cafeværterne skal checke tanken under Sommercafeen. Svegonummer står i bogen. Johnni snakker med Johan om at checke tanken efter Sommercafeen.

3) Sommercafe. Anne kjøber udetæpper (vi havde 10 men nu er der kun 4 tilbage) og forlængerledning. Rita køber nye penne til at skrive på menutavlen med. Elsebeth laver skilt til bagdøren. Janni får dække til udeskilt og "indmad" til nyt skilt fra Barfod. Anne efterlyser 2-3 liter gryde med en lang stålhank (og ingen bakelit). Bent maler fryser. Anne får Bodo til at hænge Mønskortet op (det står i caferummet). Grete sanerer opslagtavler, inden sommercafeen starter. Johnni har lavet 50 foldere om Sommercafeen. Johnni har ælavet en fantastisk flot liste over rengøringshjælp under Sommercafeen - vi håber på at få alle dage besat.

4) Landsbyloppemarked. Der er pt 31 tilmeldte boder. Bent snakker med Jonas om at lave børneloppemarked i hans have. Vi laver kager og kaffe i baglokalet. Personale efterlyses - meld dig hos Elsebeth. Mange kager modtages. Bent spørger ejendomsmæglerne, om de vil holde åbent hus i huse til salg den dag. Janni foreslår, at vi næste år beder bønderne om at lave maskinkørsel gennem byen på loppemarkedsdagen. Skal slutte hos Verner, hvor man så også kan besigtige de flotte maskiner. Bolette spørges om, der er glas der skal sælges på loppemarked.

5) Anne afvikler Brugskontoen.

6) Lørdagscafeer. Vi diskuterede om udstillerne kunne bedes om at lave en lørdagscafe under deres udstilling. Måske kunne man tænke sig, at udstillerne lavede lørdagscafeen til deres fernisering, så kunne udstillingsgruppens egne kræfter bruges andre dage. Udstillingsgruppen diskuterer dette og eventuelt andre muligheder.

7) Bent måler op om markisen kan sættes op på huset, uden at man får den i hovedet. Bent snakker med Niels Poulsen om skældespande.  Elsebeth rundsender referat fra formandsmøde (hvor vi desværre ikke kunne komme): Vi støtter meget, at der bliver ordentlige fortorve gennem hele Damme.

8) Ved næste møde går vi listen over nøgler igennem.