HÅRBØLLEHUSET

Tilmeld dig ugentligt nyhedsbrev.

* obligatorisk
*
 

Vejrudsigten

Hårbøllehusets generalforsamling 2016

Vi startede med at synge en hyldestsang til den renoverede lampe, skrevet af Johnni!

1 Valg af ordstyrer: Hans

2 Valg af referent: Ida

3 Formandens beretning v. Elsebeth:

Ny brændeovn bevilget af Vordingborg Kommune.

Fanefjord Fond har bevilget penge til borde, Laust laver dem. De bliver runde, diameter 130 cm, benene kan klappes sammen, og der er en vogn man kan sætte dem på, så man let kan flytte dem rundt/væk.

Lampen udenfor er blevet repareret af Niels, Kennet og Per.

Johnni styrer web-siden flot!

Lørdagscafé: Husets hjerte

Der har været flotte fredagsmiddage og en skøn julefrokost. Opfordring til flere fredagsmiddage.

Onsdagssuppen er en succes.

Der har været flere arrangementer i løbet af året, fastelavn, juletræsfest for børn mm.

Sommercafeen er et stort vigtigt økonomisk aktiv.

Scene 1, bidrager både økonomisk og kulturelt!

4 Fremlæggelse af revideret regnskab v. Anne: Se bilag 1

Fremlæggelse af sommercafeens regnskab v. Joachim: Se bilag 2

Fremlæggelse af budget for 2016 v. Anne: Se bilag 3

Samspil med KS v. Elsebeth: Se bilag 4

5 Indkomne forslag:

Forslag om nogle vedtægtsændringer, det blev vedtaget!

Forslag om husgrupper, foreløbig har følgende meldt sig:

Johnni, Anne, Grete, Torben, Kirsten, Ida, Helene samt Sten, Iben og Kirsten Schøning i det omfang de kan.

Vi indkalder til møde, hvor alle er velkomne!

Forespørgsel om hvad visevært/lejer af lejligheden har af opgaver, det taler bestyrelsen med ham om.

Forespørgsel om HOB kan disponere over det lille rum, ved siden af caférummet, til div. rengøringsartikler, toiletpapir, ekstra gasflaske mm., blev ikke imødekommet. HOBS lejemål går kun til døren for enden af cafeen.

Forslag om individuelt medlemskab som alternativ til husstandsmedlemskab, blev vedtaget ved afstemning.

6 Valg af bestyrelse:

Elsebeth

Johnni

Anne

Joachim

Bent

Rita

Torben (subleant)

Valg af revisor: Hans

Representant til KS: Bent

7 Evt:

Lille Butik under sommercafeen i caferummet, det koster 450 kr, og man passer selv sin bod og hjælper til i cafeen.

F. eks. Med rengøring

Den nye ovn

 

REFERAT IDA