HÅRBØLLEHUSET

Tilmeld dig ugentligt nyhedsbrev.

* obligatorisk
*
 

Vejrudsigten

Referat HOB-bestyrelsesmøde lørdag 24. oktober 2015 kl. 9-11 i Hårbøllehuset

 1. HOB økonomi status: der er ca. 50.000 kr. på kontoen nu
 2. Kontingentindbetalinger - hvordan er det gået i 2015: ved meget hurtigt blik ser det ud til, at der er indkommet 10.000 kr. mindre i kontingent i 2015 end i 2014
 3. Kontingentopkrævning - hvem står for det i 2016: Ida sender girokort ud kort før nytår
 4. Anne laver hvervemateriale til at lægge i cafeen. Vi skal opfordre personer, som kommer som gæster i lørdagscaffeen til at blive medlemmer
 5. Borde: Anne og Elsebeth søger Fanefjordfonden om penge til nye runde borde. Johnni har foreslået, at vi i stedet laver ben til Scene1 elementerne, men det var der ikke flertal for i bestyrelsen
 6. Fanefjordfonden: Mette har søgt til børneteater workshop og vi er medunderskrivere
 7. Cykelpumpe: vi opsætter en almindelig cykelpumpe, som vist koster 1700 kr., Anne sørger for det
 8. Brændeovn: Anne bestiller og aftaler opsætning med Per Sibbern. Elsebeth spørger Hanne, om de er interesseret i den gamle ovn til bestyrerboligen. Hvis ikke, spørger vi Kirsten om hun kan sælge den
 9. Kommunetilskud: Anne får rettet kvadratmeterne i BBR - husk det får også betydning for ejendomsskatten
 10. Vinduer i nordsiden: Der er i bestyrelsen flertal for at indsætte to vinduer i nordsiden i caferummet. Der skal svare til dem, der er i udstillingsdelen. Anne får pris fra Per Sibbern
 11. Mønkortet flyttes til under bardisken - så bliver der mere luft på opslagstavlen. Joachim sørger for det
 12. Politiet har sendt vores ansøgning om permanent alkoholbevilling til kommunen, og det del skulle være en formalitet
 13. Realdania ansøgning om nyt tag: Anne og Elsebeth laver ansøgning om 500.000 kr. Der er deadline 27. januar 2016
 14. Behandling af kunstforslag: Der var indkommet 5 forslag til udsmykning. Dejligt at så mange har forslag. Vi besluttede at holde udsmykningen MEGET neutral, således at det ikke kolliderer med alle de andre ting i rummet. Derfor besluttede vi, at foldedøren ikke skal males eller dekoreres; at de tre døre (køkken, toiletter, bagdør) skal males i ens lysegrå farve (kunstgruppen har lovet at påtage sig dette). Da Kunstgruppens forslag følges, gives præmien på de 2500 kr. til kunstgruppen.
 15. Fredagsmiddage: 20. november tilmeldt
 16. Onsdagssupper: 4. november + 2. december tilmeldt
 17. Juletræstænding: afholdes 12. december kl. 11-16. Mette står for det
 18. Julefrokost: afholdes søndag 5. december kl. 12.30. Bolette og Joachim står for det
 19. Markise. Vi har fået en markise. Bent og Laust tager sig af opsætningen
 20. Parasol: Vi har fået en stor parasol. Den står hos Anne, indtil Sommercafeen starter
 21. Oprydning: Der har hobet sig haveaffald op i hjørnet bag legehytten og der er visne potteplanter, alt skal væk. Vinduer udvendigt skal fejes rent for edderkopper m.m.
 22. Lone og Kurt: har meget imødekommende tilbudt parkering ved deres indkørselsareal. De inviteres gratis med til julefrokost som tak.
 23. KS kassekreditten. Vi beder banken om at opretholde kassekreditten på 120.000 kr. i 2016
 24. Medlemsmøde: Bent arrangerer dette i slutningen af november
 25. Næste HOB-bestyrelsesmøde: 30. februar 2016 kl. 9.30 i Hårbøllehuset
 26. Efterlysning: hvor er det flotte tøjstativ (metal og brunt, som stod i gangen ved toiletterne) og hvor er "avisdugene"?