HÅRBØLLEHUSET

Tilmeld dig ugentligt nyhedsbrev.

* obligatorisk
*
 

Vejrudsigten

Tilbage til referatsiden

 

Referat af HOB bestyrelsesmøde 16. august 2015.
Tilstede: Anne, Bent, Joachim, Laust og Elsebeth.

Vi besluttede:
1) vi søger Fanefjordfonden om ca. 20.000 kr. til 6 runde borde (diameter 1.30 m.). Anne finder ud af pris på stel. Laust finder ud af pris på lakerede plader. Joachim skriver begrundelse med øgning af omsætningen i Sommercafeen m.m. Elsebeth evt. med hjælp fra Johnni indsender ansøgningen. I mellemtiden kan vi låne tre store runde borde af Laust, når der er brug for det.
2) HOB tegner abonnement på Sjællandske Tidense. Anne tager sig af dette.
3) Bent køber et nyt flag til at hænge ved døren.
4) Johnni efterlyser cementholdere til parasoller på nyhdsbrevet. Forhåbentlig står der nogle ubrugte i diverse udhuse!
5) Caferummet bliver meget mørkt, når foldedøren er trukket for. Derfor ville det nok være en god ide med to vinduer i nordvæggen. Dette afventer tilbagemeldingerne på udsmykningskonkurrencen.
6) Laust og Anne undersøger, om vi kan få et køleskab til caferummet, hvor døren er højere fra gulvet end i det nuværende køleskab.
7) Inden næste generalforsamling skal vi lave forslag til nye vedtægter, der tager højde for, at HOB bliver en formuende forening. Evt. skal vi se på, om Hårbøllehuset kan blive en selvejende institution.
8) Laust taget initiativ til sensommerfest for alle HOB medlemmer til fejring af, at Sommercafeen er gået så godt.
9) Ønsker om evt. nyanskaffelser til Hårbøllehuset behandles løbende af bestyrelsen.
10) Joachim har afleveret afstemt kasse til Rita, som udfører det praktiske kassererarbejde for Anne.
11) Her efter sommercafeens afslutning har Elsebeth skrevet følgende til Joachim:

"Kære Joachim, Nu hvor omsætningen i Sommercafeen er opgjort og målerne aflæst skal jeg i forlængelse af vores aftale fra foråret bede dig overføre følgende fra Cafekontoen til HOBs konto.

Andel af udgifter til vand og Tømning af tank                            9.455.-

Eludgifter: 912 KwH à 1,78 incl. moms                                     1.632.-

Fast aftalt husleje for cafeperioden                                         35.000.-

Omsætningsbestemt husleje 20% af 133.084                          26.617.-

I alt                                                                                      72.704.-

Mange hilsener

Elsebeth"

12) Bestyrelsen besluttede, at anvende disse midler til indkøb af 7 anparter à 10.000 kr. i Hårbøllehuset. Købet er på betingelse af, at de 50.000 kr. umiddelbart bliver brugt til reduktion af banklånet.

Referat: Elsebeth